Sơ cứu đột quỵ và cách xử trí đột quỵ

Sơ cứu đột quỵ là điều cần thiết vì đột quỵ là căn bệnh cấp tính, đột ngột, có tính

Read more

Đột quỵ tăng nguy cơ do môi trường tăng ô nhiễm

 Trong một cuộc khảo sát chưa từng có về các yếu tố rủi ro đối với đột quỵ, ô nhiễm

Read more