Xử lý chất thải – nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm

Xử lý chất thải không đúng cách là nguyên nhân hàng đầu gây ra ô nhiễm, khí thải carbon và

Read more

Xe ô tô gây ô nhiễm môi trường như thế nào?

Hiện nay, khi nói đến ô nhiễm không khí do xe ô tô gây ra thì chúng ta sẽ nghĩ

Read more

Tái chế ảnh hưởng đến không khí như thế nào?

Tại Mỹ, tái chế là một ngành kinh doanh lớn, nhưng vẫn không thể đáp ứng được mức rác thải

Read more

Sự thật gây sốc về ô nhiễm không khí ( Phần 3)

Ô nhiễm không khí xảy ra khi không khí chứa một lượng khí độc hại, bụi mịn, khói và mùi..

Read more

Sự thật gây sốc về ô nhiễm không khí ( Phần 2)

Theo Wikipedia, “Ô nhiễm không khí là sự đưa vào bầu khí quyển các hóa chất, hạt mịn hoặc vật

Read more