10% các trường hợp ung thư ở Châu Âu là do ô nhiễm gây ra?

“10% các trường hợp ung thư ở châu Âu là do ô nhiễm không khí gây ra”, theo một nghiên

Read more

Khí hậu thay đổi và hậu quả đến môi trường sống

Trong suốt chiều dài lịch sử của Trái Đất, khí hậu đã được thay đổi rất nhiều lần. Những sự

Read more

Ung thư da vì lý do ít ai ngờ tới

Da người hoạt động như một lá chắn sinh học chống lại các chất ô nhiễm không khí và hóa

Read more