Những điều cần biết về biến thể BA.2 của Omicron

Theo dữ liệu từ GISAID, biến thể phụ BA.2 của Omicron, còn được gọi là biến thể phụ “tàng hình”,

Read more